PR-rådgivning

PR-rådgivning er et omfattende begrep som inneholder flere forskjellige fagområder innen kommunikasjon. En PR-rådgiver skal kunne hjelpe deg med hvordan du skal kommunisere med media. PR-rådgiveren skal vinkle og formidle historien slik at innholdet i historien kommer riktig frem til mottaker. Det er mange forskjellige utfordringer et selskap kan ha, det er dermed ikke alle PR-rådgivere som passer til et spesifikt området. Vi har jobbet med PR-rådgivning siden 2001 og har med det lang erfaring, denne erfaringen har også bidratt til at vi har flere PR-byråer vi samarbeider med, slik at du som kunde får en PR-rådgiver som kan gi de riktige rådene i forbindelse med hvert enkelt tema.

Vår erfaring og rådgivning vil gi ditt selskap de beste mulige forutsetningene for å kunne oppnå de ønskede målene. Gjennom god kommunikasjon mellom selskapet og oss vil vi til en hver tid sørge for selskapets interesser.

Vi vil alltid arbeide åpent og ærlig med deg som kunde!